Hit enter to search or ESC to close
[/vc_column][/vc_row]

Η κοινοπραξία του Eco-Variety απαρτίζεται από:

  • 1 ερευνητικό ινστιτούτο (Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ), το οποίο ειδικεύεται στην αξιοποίηση των αυτοφυών φυτών,
  • 1 εκπαιδευτικό ίδρυμα (τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) το οποίο έχει μεγάλη εμπειρία στα οπωροφόρα και τις τοπικές ποικιλιές
  • 1 εταιρία ειδικευμένη στην περιβαλλοντική έρευνα (Συστάδα),
  • 2 φυτώρια ειδικευμένα αντίστοιχα στα οπωροφόρα δέντρα και στα αυτοφυή φυτά
  • 1 εταιρία πληροφορικής, ειδικευμένη σε εφαρμογές περιβαλλοντικής έρευνας (Verus).

Η ευρεία αυτή συνεργασία επιλέχθηκε για την καλύτερη αξιοποίηση των διαφορετικών εμπειριών και γνώσεων των φορέων, αφού το έργο προτείνει τη συνδυαστική έρευνα για ποικιλίες αυτοφυών καρποφόρων και καλλιεργούμενων δέντρων, για λόγους οικονομίας κλίμακας. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η καλύτερη γεωγραφική κατανομή των φορέων και των πόρων, γεγονός που περιορίζει το κόστος και αυξάνει την αποτελεσματικότητα.

logo τμήμα γεωπονίας Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΤο τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα την Άρτα, ιδρύθηκε το 1994. Το Ίδρυμα αποτελείται πλέον από οκτώ (8) Τμήματα. Τα Τμήματα αυτά εντάσσονται σε πέντε (5) Σχολές: Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, Διοίκησης και Οικονομίας, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Καλλιτεχνικών Σπουδών και Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προσφέροντας πολυθεματικά γνωστικά αντικείμενα, που καλύπτουν το σύνολο του πρωτογενούς τομέα παραγωγής καθώς επίσης και το μεγαλύτερο μέρος του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα, είναι φανερό ότι αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό πόλο ανάπτυξης για την περιοχή της Ηπείρου.

Ειδικότερα, το τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο και θα συμμετάσχει στο έργο, έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της ανθοκομίας – αρχιτεκτονικής τοπίου. Διαθέτει 18 μέλη ΕΠ, 9 μέλη ΕΔΙΠ, 5 μέλη ΕΤΕΠ. Την Ομάδα Έργου (Ο.Ε.) θα απαρτίζουν καταξιωμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Τμήματος Γεωπονίας καθώς και εξωτερικοί  συνεργάτες, που θα προσληφθούν. Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής της Ο.Ε Πατακιούτας Γεώργιος. Αναπληρωτής  Καθηγητής Γεωπόνος στα αντικείμενα της Φυτοπροστασίας και Γεωργικής Φαρμακολογίας, διδάκτορας του Χημικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ε.Λ.Γ.Ο.Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), είναι ΝΠΙΔ, αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), και ιδρύθηκε το 2011 μετά από συγχώνευση τεσσάρων Γεωργικών Οργανισμών. Αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η διενέργεια έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας, η διάχυση των γνώσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία και ο έλεγχος στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ) διεξάγει έρευνα μέσω της ανάληψης ερευνητικών έργων (ανταγωνιστικών και μη) και παράγει και μεταφέρει γνώση για την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής και την επίλυση επίκαιρων αγροτικών προβλημάτων. Κύριος στόχος της έρευνας είναι η συλλογή, διατήρηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων, όπως οι ντόπιες και εγχώριες ποικιλίες, άγρια συγγενή είδη των καλλιεργούμενων και αυτοφυή είδη μέσω της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού καθώς και η δημιουργία και αξιολόγηση νέων ποικιλιών και ειδών με βελτιωμένη απόδοση, ποιότητα και προσαρμοστικότητα.

Το Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών και ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων (ΒΒΚΚ) υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ και έχουν ως στόχους:

  1. Τη συλλογή, διατήρηση, προβολή και αειφορική αξιοποίηση της ελληνικής χλωρίδας,
  2. Τη σύσταση τράπεζας γενετικού υλικού
  3. Τη διαμόρφωση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης, αγροτουρισμού και προσανατολισμού σε θέματα αναζήτησης νέων εναλλακτικών καλλιεργειών.

Στη συλλογή του Εργαστηρίου αυτή τη στιγμή περιλαμβάνονται περισσότερα από 1.000 πλήρως αναγνωρισμένα είδη της ελληνικής χλωρίδας (περίπου το 25% έχουν αρωματική ή φαρμακευτική χρήση), και περισσότεροι από 1.800 κωδικοί πρόσβασης (διαφορετικές συλλογές).

Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων (ΒΒΚΚ) διαθέτει πλούσια αυτοφυή χλωρίδα σε έκταση 310 στρεμμάτων, από τα οποία τα 150 είναι καλυμμένα με δάσος (κυρίως δρυός) και τα υπόλοιπα φιλοξενούν τις συλλογές των εξημερωμένων αυτοφυών φυτών (φυτά που έχουν συλλεχθεί από τη φυσικό περιβάλλον, πολλαπλασιάστηκαν και αξιοποιούνται πλέον αειφορικά).

Συστάδα logoΗ εταιρεία «Δ.Τσιάρας – Δ.Παλάσκας – Α.Ζαχαριάδης Ο.Ε.» (δ.τ. ΣΥΣΤΑΔΑ) ιδρύθηκε το 2011 και δραστηριοποιείται στη σύνταξη μελετών προστασίας & διαχείρισης δασών/ δασικών οικοσυστημάτων, στη σύνταξη μελετών Δασικού Χάρτη και εκθέσεων Φωτοερμηνείας –στη σύνταξη σχεδίων διαχείρισης, ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, μελετών διαχείρισης και διακίνησης επισκεπτών και επιχειρησιακών σχεδίων δράσεων για φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ανάπτυξη εφαρμογών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και εφαρμογών (applications) για εξυπηρέτηση των αναγκών έργων, υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πληθυσμού και φορέων, προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτικά εργαλεία (LIFE+, Interreg, ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Νέων Αγροτών του ΠΑΑ, Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ κ.λπ.).

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της εταιρείας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων, μεθοδολογιών ή τεχνικών και εφαρμογών για την χαρτογράφηση, απογραφή, επιστημονική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των δασικών οικοσυστημάτων, των προστατευόμενων περιοχών και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. Επίσης, περιλαμβάνουν την αναζήτηση καινοτομικών προτάσεων και ιδεών για την ανάδειξη και οικοτουριστική αξιοποίηση περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος, σε συνδυασμό με την αειφορική αξιοποίηση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

Verus+ LogoΗ εταιρεία «Ζαχαριάδης A. – Π Δάνης Ο.Ε.» (δ.τ. Verus+  Συστήματα Πληροφορικής και Ανάπτυξης) ιδρύθηκε το 2009 και δραστηριοποιείται (σύμφωνα με τους δηλωμένους ΚΑΔ) στην ανάπτυξη λογισμικού, στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών συστημάτων, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού και την έρευνα στην πληροφορική και τις επικοινωνίες.

Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με οίκους του εξωτερικού μεταξύ των οποίων οι εταιρείες Microsoft, Dell, Lexmark, OKI και 3CX. Την Verus+ εμπιστεύονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους στον τομέαICT περισσότερες από 500 επιχειρήσεις και οργανισμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Βασικό θεμέλιο ανάπτυξης της Verus+ αποτελούν τα στελέχη της. Κάθε στέλεχος της Verus+ είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου και σε συνδυασμό με την συνεχή εκπαίδευση και την επιχειρησιακή γνώση αναπτύσσουν άρτιες τεχνολογικά λύσεις . Το επίπεδο γνώσεων των στελεχών της πιστοποιείται από δεκάδες πιστοποιήσεις σε κρίσιμα γνωστικά αντικείμενα.

Η ανάπτυξη λογισμικού, που αποτελεί και κύρια δραστηριότητα, κυμαίνεται από την κλασσική συγγραφή κώδικα και εκτείνεται στην ανάλυση, στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην δοκιμή, στην εγκατάσταση και στην συντήρηση του λογισμικού, καλύπτοντας έτσι όλο τον κύκλο ανάπτυξης εφαρμογών. Τεχνολογικά, η Verus+ έχει επενδύσει σημαντικά σε τεχνολογίες αιχμής όπως οι τεχνολογίες Microsoft.ΝΕΤ, Ajax, Microsoft SQLServer, HTML 5/CSS 3.

Φυτώρια Βλαχέρνας LogoΗ επιχείρηση «Φυτώρια Βλαχέρνας», βρίσκεται στο χωριό Βλαχέρνα δίπλα στον ποταμό Άραχθο και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την πόλη της Άρτας.

Τα φυτώρια Βλαχέρνας ιδρύθηκαν το 1914 από τον παππού Ευστράτιο Βίτσιο ο οποίος και παρήγαγε δενδρύλλια ελιάς και εσπεριδοειδών. Σήμερα συνεχίζει για τρίτη γενιά με τον εγγονό Ευστράτιο Βίτσιο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος παραγωγής. Η δράση πλέον της επιχείρησης έχει επεκταθεί και στην παραγωγή δενδρυλλίων ακτινιδίων, πυρηνόκαρπων και καλλωπιστικών φυτών εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.

Πρωταρχικός και βασικός στόχος των φυτωρίων είναι η παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, υψηλών προδιαγραφών ούτως ώστε να μπορούν να εγγυηθούν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες.

Η επιχείρηση είναι εγκαταστημένη σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 40.000,00 m2. Το φυτώριο περιλαμβάνει υαλόφρακτα θερμοκήπια 4,50 στεμμάτων και πλαστικά 16,50 στρεμμάτων. Επίσης υπάρχουν τρία (3) κτίρια συνολικής επιφάνειας 550,00 m2 τα οποία χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικός χώρος, γραφεία και χώρος προσωπικού.

agriherb logoΗ Agriherb αποτελεί ένα επιχειρηματικό εγχείρημα στο χώρο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (Α.Φ.Φ.), από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο γεωπονικό χώρο τα τελευταία  20 έτη.

Τον τελευταίο  καιρό  έχει ξεκινήσει δυναμικά στη χώρα μας η καλλιέργεια αρωματικών φυτών, για παραγωγή ξηρής δρόγης και αιθέριων ελαίων. Πρόκειται για ένα πολλά υποσχόμενο κλάδο της αγροτικής μας οικονομίας με υψηλή οικονομική πρόσοδο και εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ένα μεγάλο  πρόβλημα για τους υποψήφιους καλλιεργητές είναι η προμήθεια του κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού για τη φυτεία τους. Πρέπει να επιλέξουν το κατάλληλο γένος, είδος   και υποείδος  ώστε να διασφαλίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το τελικό προϊόν τους ( δρόγη ή αιθέριο έλαιο ) και τα οποία απαιτούν οι αγορές του εξωτερικού.

Η εταιρεία μας  στηρίζει την προσπάθειά του καλλιεργητή σε όλα τα στάδια καλλιέργειας με επισκέψεις στον αγρό και τεχνική υποστήριξη κατά τα στάδια αποξήρανσης, απόσταξης και γενικότερα μεταποίησης των προϊόντων.

Σχεδόν το σύνολο των φυτών μας το  αναπαράγουμε με την μέθοδο του αγενούς πολλαπλασιασμού (μοσχεύματα). Σε συνεργασία με την τοπική ομάδα του ΠΕΛΙΤΙ Θεσσαλονίκης, παράγουμε  κηπευτικά μικρόφυτα από σπόρο παραδοσιακών- γηγενών ποικιλιών, που συλλέγεται, ο οποίος παράχθηκε με την μέθοδο της ανοικτής γονιμοποίησης σε φυτείες μία από αυτές στον χώρο μας.

Skip to content